Медицинская лаборатория в Вишневом

Анализы любой сложности в лаборатории Вишневого Украинский Персональная Клиника

Лабораторные исследования - обязательная часть медицинского обследования. Без результатов анализов диагностика не может быть точной, ведь именно они дают дополнительную информацию о состоянии организма пациента, которую врач может получить при осмотре.

Записаться на прием

лабораторные исследования

тиреоидная панель
Назва дослідження Термін роб.дні
Тиреотропний  гормон (ТТГ) 1
Тироксин вільний (FТ4) 1
Тироксин  загальний (Т4) 1
Трийодтиронін  вільний  (FТ3) 1
Трийодтиронін загальний (Т3) 1
Тиреоглобулін (ТГ) 1
Антитіла до рецепторів ТТГ 3
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 1
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) 1
Антимікросомальні  антитіла (АМС) 3
Паратгормон 1
Кальцитонін 1

 

репродуктивная панель
Назва дослідження Термін роб.дні
Фолікулостимулюючий  гормон  (ФСГ) 1
Лютеінізуючий гормон (ЛГ) 1
Пролактин  (ПРЛ) 1
Естрадіол  (Е 2) 1
Прогестерон  (ПРГ) 1
Тестостерон (ТСТ загальний) 1
Тестостерон  вільний  3
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 1
Дигідротестостерон 3
Макропролактин 2
Андростендіон  1
Глобулін, що зв'язує статеві гормони  1
17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) 3
Антимюллерів гормон 3
Антиспермальні антитіла (кров, ) 3
Антиспермальні антитіла ( еякулят) 3
Вільний бета-ХГЛ (β –ХГЛ) 1
Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100%) 1

 

Панель пренатальной диагностики
Назва дослідження Термін роб.дні
Хоріонічний  гонадотропін (ХГЛ) 1
Вільний бета-ХГЛ (β –ХГЛ) 1
Естріол некон’югований (Е3) 1
Альфа-фетопротеїн  для вагітних  1
Асоційований з вагітністю протеїн А (РАРР-А) 1
Плацентарний лактоген 3
Пренатальний скринінг, вагітність 9-13 тижнів (β –ХГЛ, PAPP-А) PRISCA 5 2
Пренатальний скринінг, вагітність 14-20 тижнів (ХГЛ, АФП, Е3) PRISCA 5 2

 

онкологическая панель
Назва дослідження Термін роб.дні
Альфа-фетопротеїн (АФП) 1
Хоріонічний  гонадотропін (ХГЛ) 1
Раково-ембріональний антиген (РЕА) 1
Простат-специфічний антиген загальний  1
Вільний простат-специфічний антиген 1
Онкомаркер ШКТ (СА 242) 3
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА19-9) 1
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1
Онкомаркер яєчників (СА-125) 3
Онкомаркер епітеліального раку яєчників HE-4 3
Онкомаркер  CYFRA  СА 21-1 3
Нейроенолаза (NSE) 3
Онкомаркер шлунку СА 72-4 3
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 3
Індекс ROMA 3
Індекс вільного ПСА 1

 

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы
Назва дослідження Термін роб.дні
Кортизол  (в добовій сечі) 1
Кортизол  (в сироватці) 1
Кортизол (в слині) 3
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1
Альдостерон**!  6
Ренін, активний**! 6

 

факторы роста
Назва дослідження Термін роб.дні
Соматомедін С (IGF-1)* 4
Соматотропний гормон (191)* 3
Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років)* 3
панель остеопороза
Назва дослідження Термін роб.дні
Остеокальцин* 3
Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д)* 2
Вітамін D (25-ОН вітамін Д2+Д3) 3
Прокальцитонін 3

 

Панель сахарного диабета
Назва дослідження Термін роб.дні
Глюкоза (венозна кров) 1
 С-пептид 1
Інсулін 1
Індекс НОМА (глюкоза х Інсулін/22,5) 1
Глікозильований гемоглобін 1
Лептин  3
Фруктозамін* 2
Глюкозо-толерантний тест 1

 

Кардио-ревматоидная панель
Назва дослідження Термін роб.дні
Тропонін I (кількісне визначення) 1
Креатинкіназа-МВ  (КФК-МВ)* 2
Мозковий натрійуретичний пептид (BNP)* 4
Гомоцистеїн 1
Ревматоїдний фактор, якісний 1
Ревматоїдний фактор, кількісний 1
Антистрептолізин «О»,  якісний 1
Антистрептолізин «О»,  кількісний 1
С-реактивний білок, якісний 1
С-реактивний білок, кількісний 1
Сіалові кислоти* 4
Антитіла до цитрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG)* 3
Антитіла до циклічного цитруліновому пептиду (AntiCCP) 3

 

Панель контроля анемии
Назва дослідження Термін роб.дні
Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна 1
Трансферин 1
Ферритин 1
Фолієва кислота 1
Цианкобаламін В12 1
Залізо (сироватка) 1
Насиченість трансферину залізом 1

 

гематологическая панель
Назва дослідження Термін роб.дні
Загальний розгорнутий аналіз крові  (22 параметри, ШОЕ, формула) 1
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулоцитарного індексу 1
Аналіз крові на  LE-клітини 3
Пряма  проба Кумбса  1
Непряма  проба Кумбса 1
Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 1
Гемолізини (імунні антитіла по системі АВО) 1
Група крові + резус фактор  1

 

исследование гемостаза
Назва дослідження Термін роб.дні
Коагулограма (ПТ, ПТІ, АЧТВ,МНО, Фібрин) 1
Протромбіновий тест (ПТІ по Квіку, ПТ, МНВ (INR)) 1
Фібриноген (фібрин) 1
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 1
Вовчаковий антикоагулянт  1
 Д-Димер  1
Визначення часу згортання крові  (виконується вул.О.Трутенка,10) 1год.

 

исследование мочи
Назва дослідження Термін роб.дні
Аналіз  сечі  загальний (13 параметрів та мікроскопія) 1
Аналіз  сечі  за  Нечипоренко 1
Аналіз  сечі загальний  в 1-й порції 1
Аналіз  сечі загальний  в 2-й порції 1
Аналіз  сечі загальний  в 3-й порції 1
Аналіз сечі за Зимницьким 1
Мікроальбумінурія + креатинін в сечі 1
Креатинін в сечі 1
Мікроальбумінурія в сечі 1
Аналіз сечі на цукор (кількісний) 1
Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) 1
Аналіз сечі на цукор (добова сеча) 1
Кальцій в сечі 1
Фосфор в сечі 1
Магній в сечі 1
Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) 1
Аналіз сечі на білок 1
Аналіз сечі на добову протеінурію (напівкількісний) 1
Сечова  кислота в сечі 1
Діастаза сечі (альфа амілаза в сечі) 1
Йод в сечі 1
Кліренс ендогенного креатиніну (ріст, вага, вік) 1

 

цитологические исследования
Назва дослідження Термін роб.дні
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 1
Рідинна цитологія (Пап-Тест) метод Prep-Test  2
Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (на атипові клітини) 1
Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію) на скельці 1
Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу 1
Визначення  рН вагінальних виділень 1
Дослідження синовіальної рідини 1
Посткоїтальний тест (виконується: вул. Володимирська, вул.О.Трутенка) 1
Тест-контакт с цервікальним слизом(ТКСЦС) 1
Гормональна кольпоцитологія (1 препарат) 1
Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної  залози 1
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки) 1
Аналіз секрету передміхурової залази 1
Аналіз еякуляту (спермограма) 1

 

исследование кала
Назва дослідження Термін роб.дні
Копрограма (входить прихована кров та яйця гельмінтів) 1
Кал на яйця гельмінтів 1
Helicobacter рylori  Ag (в калі) 1
Кальпротектин в калі 1
Лямблії в калі Ag  1
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) 1
Дослідження калу на приховану кров 1
Зішкряб  на ентеробіоз 1

 

микроскопические исследования
Назва дослідження Термін роб.дні
Назоцитограма 1
Мікроскопія на виявлення кліща корости (Sarcoptes scobiei) 1
Дослідження на паразитарні грибки (елементи грибів) 1
Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) 1

 

биохимическая панель
Назва дослідження Термін роб.дні
Білірубін  загальний 1
Білірубін  прямий 1
Аланінамінотрансфераза  (АЛТ) 1
Аспартатамінотрансфераза  (АСТ) 1
Лужна  фосфатаза (ЛФ) 1
Креатинін 1
Сечовина 1
Азот сечовини 1
Сечова кислота 1
Загальний  білок 1
Глюкоза крові 1
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) 1
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 1
Тимолова проба* 3
Альфа – амілаза 1
Панкреатична амілаза 1
Холінестераза 1
Альбумін 1
Білкові фракції (розширені)* 4
Креатинфосфокіназа (КФК) 1
Церулоплазмін (мідна оксидаза)* 2
Калій 1
Натрій 1
Хлориди 1
Кальцій 1
Кальцій іонізований 1
Фосфор 1
Залізо 1
Магній 1
Визначення pH крові 1
Дослідження буферної системи крові (K,Na,Cl,pH,Ca**, BE) 1
Мідь* 2
Цинк* 2
Ліпаза* 2
Тригліцериди 1
Холестерин 1
Серомукоїди* 3
Аполіпопротеїн-А (Апо-А)* 2
Аполіпопротеїн-В (Апо-В)* 2

 

инфекционная панель
Назва дослідження Термін роб.дні
Гепатити  
Антитіла IgM до вірусу гепатиту А   (HAV IgM) 3
Антитіла IgG  до вірусу гепатиту А (HAV IgG) 3
Сумарні антитіла до вірусу  гепатиту А (HAV ) 2
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення)* 5
HBsAg  поверхневий антиген вірусу гепатиту В   2
 Антитіла IgG до поверхневого антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg) 4
 Вірус гепатиту B (НВеАg) 4
Антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg Ig M+G) 3
Сумарні антитіла до Cor антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBсor) 3
Антитіла IgM до корового антигену вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgM) 3
Антитіла IgG до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgG)    3
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B  (плазма, якісне визначення) 4
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B  (Real-time) (плазма) 5
Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV) Total 2
Антитіла IgM до вірусу гепатиту С (HCV IgM) 2
Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (HCV IgG) 2
ПЛР. Визначення РНК  вірусу  гепатиту  С ( плазма, якісне визначення)   4
ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time)  (плазма) 5
ПЛР. Генотипування  РНК вірусу гепатиту  С (1a,1b,2,3a,4) (Real-time) (плазма) 5
Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5) 3
Антитіла IgG  до вірусу гепатиту D (HDV IgG) 4
Сумарні антитіла до вірусу  гепатиту D (HDV) Total 4
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення) 6
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення) 6
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV    (плазма, якісно) 4

 

TORCH-инфекции
Назва дослідження Термін роб.дні
Антитіла Ig G до токсоплазми  3
Антитіла Ig М до токсоплазми  3
Авідність антитіла Ig G до токсоплазми 5
ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (кров, якісне визначення) 3
Антитіла Ig G до вірусу краснухи 3
Антитіла Ig М до вірусу краснухи  3
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи 5
ПЛР. Визначення ДНК  вірусу  герпесу (HSV 1,2)  (Зішкряб, Кількісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК  вірусу  герпесу (HSV 1, 2)  (Зішкряб, слюна, сеча. Якісне визначення) 1
ПЛР. Визначення ДНК вірусу  герпесу (HSV 1, 2)  (Кров, ліквор. Якісно) 3
ПЛР. Визначення ДНК вірусу  герпесу  (HSV 1 та HSV 2). Визначення і типування в режимі Real-time 1
Антитіла IgM до вірусу  герпесу тип 1 HSV 3
Антитіла Ig G до вірусу  герпесу тип 1 HSV 3
Антитіла IgM до вірусу  герпесу тип 2 HSV 3
Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2  HSV 3
Авідність антитіл IgG до вірусу  герпесу тип 2 5
Антитіла IgM до вірусу  герпесу тип 1,2 HSV 3
Антитіла IgG до вірусу  герпесу тип 1,2 HSV 3
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV тип 6)  (Кров, ліквор.  Якісне визначення.) 3
Антитіла Ig G до вірусу герпесу   6 типу HSV 4
Антитіла  Ig G  до вірусу герпесу 3 типу VZV (вірус Varicella Zoster) 3
Антитіла  Ig М  до вірусу герпесу 3 типу VZV (вірус Varicella Zoster) 3
ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барра EBV (Кров, ліквор, сеча, слюна. Якісне визначення) 3
ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барра EBV (Кров, ліквор, сеча, слюна. Кількісне визначення) 3
Антитіла IgМ до капсидного антигену вірусу  Епштейн-Барра EBV (VCAIgM) 3
Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV(VCAIgG) 3
Антитіла Ig G  до  нуклеарного антигену вірусу  Епштейн-Барра EBV (EBNAIgG) 3
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV  (Зішкряб, Кількісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV  (Кров, Кількісно) 3
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV  (Зішкряб, сеча, слюна, букальний зішкряб. Якісне визначення) 1
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV  (Кров, лівор. Якісно) 3
Антитіла Ig M до цитомегаловірусу CMV 3
Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV 3
Авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV 5

 

урогенитальные инфекции
Назва дослідження Термін роб.дні
ПЛР. Визначення ДНК Chlamydia  trachomatis (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК Chlamydia  trachomatis (Зішкряб, сеча. Якісно) 1
Антитіла Ig G  до Chlamydia trachomatis 3
Антитіла Ig М  до Chlamydia trachomatis 3
Антитіла Ig А  до Chlamydia trachomatis 3
Антитіла Ig G  до білку теплового шоку HSP60 (Chlamydia trachomatis) 3
ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma  hominis (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma  hominis (Зішкряб, сеча. Якісно) 1
Антитіла IgG до Mycoplasma hominis 4
ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma  genitalium  (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma  genitalium  (Зішкряб, сеча. Якісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкряб, сеча. Якісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК  Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum. Диференціація і визначення в режимі Real-time 2
Антитіла IgG  до Ureaplasma urealyticum 4
ПЛР. Визначення ДНК Candida albicans (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК Candida albicans (Зішкряб, сеча. Якісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК ( C.albicans / C.glabrata / C.krusei) Диференціація і визначення в режимі Real-time 2
ПЛР. Визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкряб, сеча. Якісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 1
ПЛР. Визначення ДНК Gardnerella vaginallis(Зішкряб, сеча. Кількісно) 1
ПЛР. Визначення ДНК Gardnerella vaginallis(Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 1
ПЛР. Визначення ДНК  вірусу папіломи людини (ВПЛ) 28 типів (напівк) (66,45,58,51,59,16,33,39,52,35,18,56,68,31,26,69,73,42,82,53,43,54,70,61,6, 44,40,11.) 3
ПЛР. Визначення ДНК папіломи людини (ВПЛ) Квант 21 кількісне (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82.) 2
ПЛР. Визначення ДНК  вірусу папіломи людини (ВПЛ) типи 6,11 . Скринінг (Зішкряб, сеча.)  2
ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Скринінг (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)  1
ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Генотипування. (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 2
ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Кількісне визначення в режимі Real-time 2
ПЛР. Генотипування та кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) (12 типів - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) в режимі Real-time  (Зішкряб, сеча.) 2
ПЛР. Визначення ДНК  вірусу папіломи людини 16,18 тип (Кількісно) 2
ПЛР. Визначення ДНК  вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16,18 типи. (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 2
Фемофлор 16.  Дослідження біоценозу урогенітального тракту. (Загальна бактеріальна маса,Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp, Sneathia spp. /Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.,Lachnobacterium spp./Clostridium spp.,Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp.,  Atopobium vaginale,  Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp.).  ПЛР Real-time кількісне визначення  3
Фемофлор. Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту.  ПЛР Real-time кількісний/якісний (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum),Candida spp., Mycoplasma hominis,  Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісна оцінка), Neisseria gonorrhoeae (якісна оцінка), Chlamydia trachomatis (якісна оцінка), Сytomegalovirus (якісна оцінка), Herpes simplex virus 1 (якісна оцінка) 2
Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту методом ПЛР Real-time кількісний/якісний (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.,Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis,Candida albicans, Candida grabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis) 2
ПЛР. Андрофлор  Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp.
 Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Megasphera spp. +Veillonella spp. + Dialister spp., Sneathia spp.+Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp, Ureaplasma  urealyticum, Ureaplasma  parvum, Mycoplasma  hominis, Atopobium claster, Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp, Anaerococcus spp.,Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.,Eubacterium spp.,Haemophilus spp.,Pseudomonas aeruginosa /Ralstonia spp. / Burkholderia spp.,Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.,Candida spp., Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time
2
Андрофлор скрін  Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp.
 Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Ureaplasma  urealyticum, Ureaplasma  parvum, Mycoplasma  hominis,,Eubacterium spp.,Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.,Candida spp., Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time
2
ПЛР. Визначення ДНК збуднику сифілісу (Tr. Pallidum)  (Якісно) 4
Сумарні антитіла до збуднику сифілісу (Treponema Pallidum) (Якісне визначення) 2
Кардіоліпінові  антитіла-VDRL (Якісне визначення) 1
Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (РМП) (діагностика сифілісу) 1

 

Культуральные методы исследования
Назва дослідження Термін роб.дні
А.Ф.Генітальна система - «AF Genital» - мікрокультуральна діагностична система (визначення загальних титрів Мікоплазма хомініс та Уреаплазма уреалітікум, визначення специфічної мікрофлори -  Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Candida spp., визначення неспецифічної мікрофлори - Esherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae (гр. В), у разі виявлення росту мікоплазми та/або уреаплазми більше 100 КУО проводиться дослідження на чутливість до А/Б.) 2
Посів методом  (IST 2) на  Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum +визначення чутливості до антибіотиків  (Зішкряб) 2
Визначення методом DUO Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis   + визначення чутливості до антибіотиків методом SIR 2

 

другие инфекции
Назва дослідження Термін роб.дні
Загальні антитіла до Mycobacterium tuberculosis 3
ПЛР. Визначення ДНК Mycobacterium tuberculosis (Якісне визначення) 5
Антитіла Ig G  до Helicobacter  pylori 3
Антитіла Ig М  до Helicobacter  pylori 3
Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter  pylori 3
Сумарні антитіла до Helicobacter  pylori 3
Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia) 3
Антитіла Ig G до токсокарів 3
Антитіла Ig G  до аскарид  3
Антитіла Ig G  до опісторхів 3
Антитіла Ig G до трихінел 3
Антитіла Ig G до ехінококів  3
Антитіла IgM до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 3
Антитіла IgG до до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 3
Антитіла IgG до Chlamydia pneumonia* 4
Антитіла IgM до Chlamydia pneumonia* 4
Антитіла IgG  до Mycoplasma pneumonia* 6
Антитіла IgM  до Mycoplasma pneumonia* 6
Антитіла IgG до  вірусу кору (Measles viruses) 4
Антитіла IgG до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis)  4
Антитіла IgM до до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) 4

 

иммунологическая панель
Назва дослідження Термін роб.дні
Імунограма  10
Циркулюючі  імунні комплекси (ЦІК) 3
Вміст сироваткового імуноглобуліну A  2
Вміст сироваткового імуноглобуліну M 2
Вміст сироваткового  імуноглобуліну G 2
Активність компліменту СН50 3
Вміст секреторного імуноглобуліну  А(один секрет: слина,бронхіальний змив)** 11

 

панель аутоимунологии
Назва дослідження Термін роб.дні
Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) 3
Антитіла до 2-спіральної ДНК  (ADNA 2) 3
Антинуклеарні антитіла (ANA) 3
Антимітохондріальні антитіла 3
Антитіла Ig G  до фосфоліпідів (APHL Ig G) 3
Антитіла Ig M  до фосфоліпідів (APHL Ig M) 3
Антитіла IgG до гліадину  4
Антитіла IgG до кардіоліпіну  3
Антитіла IgМ до кардіоліпіну  3
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну І 3
Антитіла IgМ до бета-2-глікопротеїну І 3
Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг 3
Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів) 3

 

генетические исследования
Назва дослідження Термін роб.дні
Цитогенетичне дослідження (визначення каріотипу, матеріл кров) 28
ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія 4
ПЛР. КардіоГенетика Тромбофілія 4
ПЛР. Генетика Метаболізму Фолатів 4
ПЛР. ОнкоГенетика BRCA 4
ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози (1 точка) 4
ПЛР. Генетика. HLA-В27 4
ПЛР.Фармакогенетика. Підбір дози варфарину 5
ДНК діагностика мікроделецій Y-хромосоми (AZF-фактор) 5
Муковісцидоз. Виявлення мутацій в гені CFTR 5
ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28В 5

 

бактериологическое панель
Назва дослідження Термін роб.дні
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору  з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 7
Мікробіологічне дослідження  урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження   секрету простати з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження  вмісту препуціального мішка з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження виділень із ока  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із рани  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження сечі   з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження  мокротиння  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 8
Мікробіологічне дослідження крові на стерильність  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 8
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу  на стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із носу  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із зіву  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із мигдалин  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження  вмісту ногтьового карману з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження дисбактеріозу ротової порожнини  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження  жовчі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Аналіз калу на дисбактеріоз  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 8
Аналіз калу на дисбактеріоз  без визначенням чутливості 7
Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7
Мікробіологічне дослідження на BL 7
Розширене мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 8
Пряма бактеріоскопія біологічніх виділень (фарбування по Граму) 1

 

Алергопанель
Назва дослідження Термін роб.дні
ПАНЕЛЬ №1. РАЗНІ АЛЕРГЕНИ
кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісний горіх, морква, пшенична мука, соя.
3
ПАНЕЛЬ №2. ІНГАЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ
Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, кішка, шерсть коня, собаки, морської свинки, хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate.
3
ПАНЕЛЬ №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ
лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя
3
ПАНЕЛЬ №4. ПЕДІАТРИЧНА
кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісний горіх, арахіс.
3
Імуноглобулін E загальний (маркер алергії) 2
Комплекcні дослідження  
Комплекс "Дитячий" (загальний аналіз крові, загальніий аналіз сечі, кал на яйця гельмінтів) 1
Комплекс «Щитоподібна залоза» №1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) 1
Комплекс «Щитоподібна залоза» №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ) 3
Комплекс «Щитоподібна залоза » №3 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ) 3
Комплекс «Щитоподібна залоза» №4 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО, АТТГ) 3
Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ, Т4 вільний, ПРЛ) 1
Комплекс «Паратиреоїдний»  (Паратгормон, Кальцій іонізований, Фосфор) 1
Комплекс «Діабетичний» (Глікозильований гемоглобін, С-пептид, Інсулін, Глюкоза,  Індекс НОМА) 1
Комплекс «Репродуктивне гормональне жіноче  здоров’я »  (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол) 1
Комплекс «Діагностика  гіперандрогених станів»  (тестостерон загальній, тестостерон вільний, глобулін, що зв’язує сттатеві гормони, андростендіон,  ДГЕА-сульфат, кортизол) 3
Комплекс «Репродуктивне гормональне  чоловіче здоров’я»  (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний) 3
Комплекс «Вагітність» №1 (Загальний розгорнутий аналіз крові з лейкоцитарною формулою, Глюкоза крові, Група крові + резус фактор, Коагулограма, HBs-антиген, Загальній аналіз сечі, Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностіка сифілісу), Мікробіологічне дослідження сечі+ чутливість до антибактеріальних препаратів) 7
Комплекс «Вагітність» №2 (Загальний аналіз крові (параметри аналізатора+ СОЕ), загальний аналіз сечі) 1
Комплекс «Пренатальний №1» (Біохімічний скринінг,  термін вагітності 9-13 тижнів» (РАРР-А,  вільний бета-ХГЛ)  1
Комплекс «Пренатальний №2» (Біохімічний скринінг,  термін вагітності  18-20 тижнів» (АФП,  ХГЛ,  Е3) 1
Комплекс  «Жіноча онкологічна  панель» (СА 125,  СА 15-3,  СА 19-9) 2
Комплекс  «Чоловіча онкологічна  панель» (ПСА заг.,  ПСА віль.,  АФП,  СА 19-9) 1
Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 1
Комплекс  «TORCH-інфекції» №1  антитіла IgG» (TOXO,  RUB,  CMV, HSV 1, HSV 2) 3
Комплекс  «TORCH-інфекції» №1  антитіла  IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 3
Комплекс  «TORCH-інфекції» №2  антитіла IgG» (TOXO,  RUB,  CMV, HSV 1/2) 3
Комплекс  «TORCH-інфекції» №2  антитіла  IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 3
Комплекс «Авідність» №1 (Антитіла Ig G до токсоплазми  + авідність антитіл Ig G до токсоплазми) 5
Комплекс «Авідність» №2 (Антитіла Ig G до вірусу  герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу  герпесу тип 2) 5
Комплекс «Авідність» №3 (Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV) 5
Комплекс «Діагностика анемії» (залізо, трансфери, феретин, цианкобаламін, фолієва кислота) 3
Комплекс  «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig G»    (VCA,  CMV, HSV 1, HSV 2) 2
Комплекс  «Герпесвірусна інфекція антитіла  Ig М»  (VCA,  CMV, HSV 1, HSV 2) 2
Комплекс «Урогенітальний» №1 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада) 2
Комплекс «Урогенітальний» №2 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 2
Комплекс «Урогенітальний» №3 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс) 2
Комплекс «Урогенітальний» №4 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 2
Комплекс «Урогенітальний» №5 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс) 2
Комплекс «Урогенітальний» №6 (ПЛР. Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс,  Гарднерела вагіналіс) 2
Комплекс «Урогенітальний» №7 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс,  Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс) 2
Комплекс «Урогенітальний» №8 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс,  Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний з антибіотикограмою) 7
Комплекс «Урогенітальний» №9 (ПЛР. ВПЛ КВАНТ 21,  Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum ) 7
Комплекс «Урогенітальний» №10 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Визначення Ureaplasma species та Mycoplasma hominis  методом DUO + визначення чутливості до антибіотиків, БП урогенітальний з антибіотикограмою) 7
Комплекс «Антитіла  до паразитів» №1 (Антитіла IgG  до:  токсокарів, аскарид,  трихінел,  ехінококів, опісторхів,  сумарні антитіла  до лямблій) 4
Комплекс «Антитіла  до паразитів» №2 (Антитіла IgG  до:  токсокарів, аскарид,  трихінел,  ехінококів, опісторхів) 4
Комплекс «Загальноклінічні  дослідження» (загальний аналіз  сечі, аналіз крові розгорнутий, глюкоза, коагулограма, група крові, резус фактор) 1
Комплекс  «Предопераційний»  (загальний розгорнутий аналіз крові,   коагулограма,  білірубін фракційно,  загальний білок,  альбумін,  АЛТ,  АСТ, ГГТ,  ЛФ,  глюкоза,  група крові + резус-фактор, креатинін,  сечовина,  сечова  кислота,  HBsAg,  VDRL) 2
Комплекс  «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ,  КФК,  АЛТ, АСТ, калій,  натрій,  хлор,  С-реактивний білок, загальний  холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ,  ЛПДНЩ,  коефіцієнт  атерогенності) 1
Комплекс  «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ,  ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності,  СРБ якісий, коагулограма, магній,  калій,  кальцій,  HbA1c) 2
Комплекс  «Метаболічний» (холестерин,  тригліцериди, ЛПВЩ,  ЛПНЩ,  ЛПДНЩ,  коефіцієнт  атерогенності, глюкоза,  сечова кислота,  загальний  білок,  інсулін,     C-пептид)  1
Комплекс «Ліпідний» №1 «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ,  тригліцериди) 1
Комплекс «Ліпідний» №2  «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 1
Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ,  АСТ,  ЛФ,   креатинін, сечовина,  загальний білок,  глюкоза) 1
Комплекс ''Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок) 1
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ,  ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий; загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, альфа амілаза,панкреатична амілаза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 2
Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін  загальний, прямий, непрямий, загальний білок,  АЛТ,  АСТ,  ЛФ,  ГГТП) 1
Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін  прямий) 1
Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий) 1
Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок) 1
Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота) 1
Комплекс  «Ревмопроби» №1 (С-реактивний білок, ревматоїдний  фактор,  антистрептолізин-О (якісні), загальний білок,  альбумін) 1
Комплекс  «Ревмопроби» №2 (С-реактивний білок, ревматоїдний  фактор,  антистрептолізин-О (якісне визначення) 1
Комплекс  «Ревмопроби» №3 (С-реактивний білок, ревматоїдний  фактор,  антистрептолізин-О (кількісне визначення) 1
Комплекс  «Електроліти крові» №1  (калій,  натрій, хлор) 1
Комплекс  «Електроліти крові» №2  (калій,  натрій, кальцій іонізований) 1

 

Преимущества нашей лаборатории в Вишневом

В нашем медицинском центре можно осуществить забор анализов для проведения ряда исследований:

  • Общие клинические анализы.
  • Гематологические.
  • Иммунологические.
  • Гистологические.
  • Генетические.
  • Гормональные.
  • Биохимические и др.

Хорионический гонадотропин (ХГЧ)

160,00
Термін роб. дні 1

Альфа-фетопротеин (АФП)

Термін роб. дні 1

Кортизол (в суточной моче)

200,00
Термін роб. дні 1

Соматомедин С (IGF-1) *

350,00
Термін роб. дні 4

Остеокальцин *

310,00
Термін роб. дні 3

Гликозилированный гемоглобин

140,00
Термін роб. дні 1

Назоцитограма

100,00
Термін роб. дні 1

Билирубин общий

55,00
Термін роб. дні 1

Иммунограмма

400,00
Термін роб. дні 10

Антитела к 1-спиральной ДНК (ADNA 1)

250,00
Термін роб. дні 3

Тиреотропний гормон (ТТГ)

150,00
Термін роб. дні 1

Лютеинизирующий гормон (ЛГ)

150,00
Термін роб. дні 1

Свободный бета-ХГЧ (β -ХГЛ)

160,00
Термін роб. дні 1

Кортизол (в сыворотке)

200,00
Термін роб. дні 1

Соматотропный гормон (191) *

250,00
Термін роб. дні 3

Лептин

360,00
Термін роб. дні 3

Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ) *

110,00
Термін роб. дні 2

Трансферрин

140,00
Термін роб. дні 1

Анализ мочи по Нечипоренко

75,00
Термін роб. дні 1

Кал на яйца гельминтов

100,00
Термін роб. дні 1

Билирубин прямой

55,00
Термін роб. дні 1

Антитела к 2-спиральной ДНК (ADNA 2)

270,00
Термін роб. дні 3

ПЦР. КардиоГенетика Гипертония

600,00
Термін роб. дні 4

Тироксин свободный (FТ4)

150,00
Термін роб. дні 1

Пролактин (ПРЛ)

150,00
Термін роб. дні 1

Эстриол неконьюгированный (Е3)

160,00
Термін роб. дні 1

Кортизол (в слюне)

200,00
Термін роб. дні 3

Витамин D (25-ОН витамин Д2 + Д3)

380,00
Термін роб. дні 3

Фруктозамин *

120,00
Термін роб. дні 2

Ферритин

140,00
Термін роб. дні 1

Анализ крови на LE-клетки

120,00
Термін роб. дні 3

Фибриноген (фибрин)

80,00
Термін роб. дні 1

Анализ мочи общий в 1-й порции

75,00
Термін роб. дні 1

Helicobacter рylori Ag (в кале)

300,00
Термін роб. дні 1

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

55,00
Термін роб. дні 1

Антинуклеарные антитела (ANA)

200,00
Термін роб. дні 3

ПЦР. КардиоГенетика тромбофилии

800,00
Термін роб. дні 4

Тироксин общий (Т4)

150,00
Термін роб. дні 1

Эстрадиол (Е2)

150,00
Термін роб. дні 1

Альфа-фетопротеин для беременных

160,00
Термін роб. дні 1

Адренокортикотропный гормон (АКТГ)

260,00
Термін роб. дні 1

Прокальцитонин

300,00
Термін роб. дні 3

Глюкозо-толерантный тест

160,00
Термін роб. дні 1

Гомоцистеин

300,00
Термін роб. дні 1

Фолиевая кислота

170,00
Термін роб. дні 1

Прямая проба Кумбса

150,00
Термін роб. дні 1

Анализ мочи общий во 2-й порции

75,00
Термін роб. дні 1

Кальпротектин в кале

450,00
Термін роб. дні 1

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

55,00
Термін роб. дні 1

Антимитохондриальные антитела

180,00
Термін роб. дні 3

ПЦР. Генетика Метаболизму фолатов

350,00
Термін роб. дні 4

Трийодтиронин свободный (FТ3)

150,00
Термін роб. дні 1

Онкомаркер ЖКТ (СА 242)

Термін роб. дні 3

Прогестерон (ПРГ)

150,00
Термін роб. дні 1

Альдостерон **!

380,00
Термін роб. дні 6

Ревматоидный фактор, качественный

50,00
Термін роб. дні 1

Цианокобаламин В12

160,00
Термін роб. дні 1

Непрямая проба Кумбса

200,00
Термін роб. дні 1

Волчаночный антикоагулянт

200,00
Термін роб. дні 1

Анализ мочи общий в 3-й порции

75,00
Термін роб. дні 1

Лямблии в кале Ag

250,00
Термін роб. дні 1

Щелочной фосфатазы (ЛФ)

55,00
Термін роб. дні 1

Антитела Ig G к фосфолипидов (APHL Ig G)

200,00
Термін роб. дні 3

ПЦР. онкогенетики BRCA

1500,00
Термін роб. дні 4

Трийодтиронин общий (Т3)

150,00
Термін роб. дні 1

Тестостерон (ТСТ общий)

150,00
Термін роб. дні 1

Плацентарный лактоген

260,00
Термін роб. дні 3

Ренин, активный **!

850,00
Термін роб. дні 6

Железо (сыворотка)

45,00
Термін роб. дні 1

Д-Димер

140,00
Термін роб. дні 1

Анализ мочи по Зимницкому

75,00
Термін роб. дні 1

Креатинин

55,00
Термін роб. дні 1

Активность комплемента СН 50

170,00
Термін роб. дні 3

Антитела Ig M к фосфолипидам (APHL Ig M)

200,00
Термін роб. дні 3

Тиреоглобулин (ТГ)

150,00
Термін роб. дні 1

Тестостерон свободный

190,00
Термін роб. дні 3

Вирус гепатита B (НВеАg)

180,00
Термін роб. дні 4

Онкомаркер молочной железы (СА 15-3)

150,00
Термін роб. дні 1

Насыщенность трансферрина железом

160,00
Термін роб. дні 1

Определение времени свертывания крови

50,00
Термін роб. дні 1 час

Исследование кала на скрытую кровь

100,00
Термін роб. дні 1

Мочевина

55,00
Термін роб. дні 1

Антитела IgG к глиадину

250,00
Термін роб. дні 4

ПЦР. Генетика. HLA-В27

500,00
Термін роб. дні 4

Антитела к рецепторам ТТГ

320,00
Термін роб. дні 3

Онкомаркер яичников (СА-125)

150,00
Термін роб. дні 3

Группа крови + резус фактор

120,00
Термін роб. дні 1

Креатинин в моче

55,00
Термін роб. дні 1

Посткоитальный тест

250,00
Термін роб. дні 1

Соскоб на энтеробиоз

100,00
Термін роб. дні 1

Азот мочевины

55,00
Термін роб. дні 1

Антитела IgG к кардиолипину

160,00
Термін роб. дні 3

Антитела к тиреоглобулину (АТТГ)

150,00
Термін роб. дні 1

Дигидротестостерон

270,00
Термін роб. дні 3

С-реактивный белок, качественный

50,00
Термін роб. дні 1

Микроальбуминурия в моче

120,00
Термін роб. дні 1

Мочевая кислота

55,00
Термін роб. дні 1

Антитела IgМ к кардиолипину

160,00
Термін роб. дні 3

Антитела к тиреопероксидазе (АТПО)

150,00
Термін роб. дні 1

Макропролактин

400,00
Термін роб. дні 2

Онкомаркер CYFRA СА 21-1

270,00
Термін роб. дні 3

Общий белок

60,00
Термін роб. дні 1

Антитела IgG к бета-2-гликопротеина И

250,00
Термін роб. дні 3

Антимикросомальные антитела (АМС)

160,00
Термін роб. дні 3

Нейроенолаза (NSE)

250,00
Термін роб. дні 3

Андростендион

200,00
Термін роб. дні 1

Сиаловые кислоты *

70,00
Термін роб. дні 4

Глюкоза крови

60,00
Термін роб. дні 1

ПЦР. Генетика. Интерлейкин-28В

500,00
Термін роб. дні 5

Паратгормон

160,00
Термін роб. дні 1

Онкомаркер желудка СА 72-4

260,00
Термін роб. дні 3

g-Глутамілтранспептидаза (ГГТ)

55,00
Термін роб. дні 1

Кальцитонин

260,00
Термін роб. дні 1

17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ)

170,00
Термін роб. дні 3

Кальций в моче

55,00
Термін роб. дні 1

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)

55,00
Термін роб. дні 1

Антимюллеров гормон

170,00
Термін роб. дні 3

Индекс ROMA

450,00
Термін роб. дні 3

Фосфор в моче

55,00
Термін роб. дні 1

Анализ эякулята (спермограмма)

300,00
Термін роб. дні 1

Тимоловая проба *

100,00
Термін роб. дні 3

Антиспермальные антитела (кровь)

170,00
Термін роб. дні 3

Индекс свободного ПСА

250,00
Термін роб. дні 1

Магний в моче

55,00
Термін роб. дні 1

Альфа - амилаза

55,00
Термін роб. дні 1

Антиспермальные антитела (эякулят)

170,00
Термін роб. дні 3

Панкреатическая амилаза

55,00
Термін роб. дні 1

Свободный бета-ХГЧ (β -ХГЛ)

150,00
Термін роб. дні 1

Анализ мочи на белок

70,00
Термін роб. дні 1

Холинестераза

55,00
Термін роб. дні 1

Альбумин

55,00
Термін роб. дні 1

Мочевая кислота в моче

55,00
Термін роб. дні 1

Белковые фракции (расширенные)*

140,00
Термін роб. дні 4

Креатинфосфокиназы (КФК)

55,00
Термін роб. дні 1

Йод в моче

150,00
Термін роб. дні 1

Церулоплазмин (медная оксидаза)*

140,00
Термін роб. дні 2

Калий

55,00
Термін роб. дні 1

Натрий

55,00
Термін роб. дні 1

Хлориды

55,00
Термін роб. дні 1

Кальций

55,00
Термін роб. дні 1

Кальций ионизированный

75,00
Термін роб. дні 1

Фосфор

55,00
Термін роб. дні 1

Железо

55,00
Термін роб. дні 1

Магний

55,00
Термін роб. дні 1

Определение pH крови

55,00
Термін роб. дні 1

Медь*

130,00
Термін роб. дні 2

Цинк*

130,00
Термін роб. дні 2

Липаза*

100,00
Термін роб. дні 2

Триглицериды

55,00
Термін роб. дні 1

Холестерин

55,00
Термін роб. дні 1

Серомукоиды*

85,00
Термін роб. дні 3

Аполипопротеин-А (Апо-А) *

90,00
Термін роб. дні 2

Аполипопротеин-В (Апо-В) *

90,00
Термін роб. дні 2
Медична лабораторія у Вишневому

Записаться на консультацию